fbpx

Maciej Koziej
lektor językowy, trener szachów, tłumacz

SZACHY

Mistrz Świata Amatorów w Szachach. Certyfikowany Instruktor Polskiego Związku Szachowego. Mistrz Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE.
Gra w szachy zawodniczo od ponad 15 lat, w swojej karierze miał przyjemność uczestniczyć i zdobywać nagrody na licznych turniejach rangi lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej.
Obecnie fascynuje go nauczanie szachów i od ponad 5 lat aktywnie przekazuje swoją wiedzę szachową, pragnąc wykorzystać lekcje szachów w stymulowaniu rozwoju intelektualnego dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych.
W tym celu założył firmę LinguaChess, której główną misją jest promocja szachów jako intelektualnej gry oraz wspaniałej rozrywki, którą można rozpocząć i kontynuować bez względu na to, czy jest się 3-letnim dzieckiem, czy osobą na emeryturze.

NAUCZANIE JĘZYKÓW

Lektor języka angielskiego oraz francuskiego. Absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie realizował jednocześnie dwie specjalizacje: tłumaczenie oraz nauczanie języków obcych. Języki obce to jego pasja. Łącząc wiedzę zdobytą w obszarze dydaktyki języków obcych oraz swoją wielką miłość do szachów, wraz z Kamilą Łobko postanowił stworzyć kurs, który przełamie utarty stereotyp, że szachy nieodłącznie kojarzyć się mogą tylko z matematyką (patrz: Language Through Chess).
W zakresie dydaktyki języków obcych oprócz prowadzenia regularnych zajęć skupia się na ciągłym poszerzaniu swojej wiedzy, uczestnicząc w konferencjach tematycznych i publikując prace naukowe.
Dotychczas miał przyjemność wygłaszać prelekcje oraz publikować artykuły naukowe w ramach takich wydarzeń jak:
The Use of Computer Programs on the Development of Children, The Use of Memes for Educational Purposes in the Digital Media Environment wygłoszone i opublikowane podczas Międzynarodowych Konferencji Dziecko i nauczyciel w świecie mediów w Kielcach.

TŁUMACZENIA

Tłumacz języka angielskiego oraz francuskiego. Absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie realizował jednocześnie dwie specjalizacje: tłumaczenie oraz nauczanie języków obcych.
Tłumaczenie ustne konsekutywne w zakresie języków angielskiego i francuskiego podczas licznych międzynarodowych wydarzeń, jak:

 • XXI Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO w Gdańsku;
 • XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach;
 • Międzynarodowa Konferencja Reportażu Radiowego IFC;
 • XVI Kongres Montessori Europe;
 • Światowe Dni Młodzieży;
 • Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet.

W obszarze tłumaczenia pisemnego współpracował z:

 • Urzędem Marszałkowskim w Lublinie;
 • Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym;
 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Radiem eR;
 • Radiem Kielce.

Kamila Łobko
tłumacz, lektor językowy, trener szachów

TŁUMACZENIA

Tłumacz języka angielskiego oraz francuskiego. Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie realizowała jednocześnie dwie specjalizacje: tłumaczenie oraz nauczanie języków obcych. Tłumaczenie ustne (symultaniczne oraz konsekutywne) w zakresie języków angielskiego i francuskiego podczas licznych międzynarodowych wydarzeń, jak:

 • Gala 20-lecia Leclerc Polska;
 • XXI Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO w Gdańsku;
 • XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach;
 • Międzynarodowa Konferencja Reportażu Radiowego IFC;
 • XVI Kongres Montessori Europe;
 • Lubelski Festiwal Filmowy w Centrum Kultury;
 • Światowe Dni Młodzieży;
 • Międzynarodowy Festiwal Renesansu;
 • Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet;

W obszarze tłumaczenia pisemnego współpracowała z:

 • Urzędem Marszałkowskim w Lublinie;
 • Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym;
 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Radiem eR;
 • Radiem Kielce.

Dwukrotnie znalazła się na podium Regionalnego Konkursu Tłumaczeniowego z Języka Francuskiego, zajmując kolejno pierwsze i trzecie miejsce. Odbyła staż tłumaczeniowy w Urzędzie Miasta Nancy we Francji oraz Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

NAUCZANIE JĘZYKÓW

Laureatka wielu prestiżowych nagród w dziedzinie edukacji, m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w skali Polski), stypendium Prezydenta Miasta Lublin, a także Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (trzykrotnie).
Jako lektor realizuje się nauczając języka ogólnego dzieci i młodzież, natomiast w przypadku osób dorosłych, jej praca skupia się na realizacji specjalistycznych kursów językowych. Obecnie prowadzi również lektorat języka angielskiego dla studentów Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W obszarze nauczania języków obcych, oprócz prowadzenia zajęć z różnymi grupami wiekowymi, realizuje liczne projekty dydaktyczne ukierunkowane na promowanie kultury krajów angielsko i francuskojęzycznych, takich jak np. Festiwal Hieronimki w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, udział w projekcie Koleżeńskie korepetycje organizowanym przez Urząd Miasta Lublin, w którym pełniła funkcję lektora języka angielskiego, czy projekt UMCS lubi francuski, podczas którego miała przyjemność przybliżyć uczniom lubelskich liceów język oraz kulturę Francji.
Jak stwierdza, praca z dziećmi i młodzieżą dostarcza jej radości i pozytywnej energii do działania. Aby lepiej poznać świat dzieci i młodzieży oraz doskonalić umiejętności pracy lektora i trenera, zgłębia różnorodne zagadnienia związane z dydaktyką podczas konferencji, wygłaszając prelekcje i publikując prace naukowe, wśród których wymienić można zaprezentowaną na 3rd International Conference on the Changing World and Social Research w Rzymie prelekcję The Contribution of the MCSU Virtual Campus to Language Teaching and Learning oraz wygłoszone i opublikowane podczas Międzynarodowych Konferencji Dziecko i nauczyciel w świecie mediów w Kielcach: Dziecko – mały czytelnik. Dziecko w świecie baśni, The educational aspect of magazines for children, Return to Picture Writing – The Use of Emoticons and Emoji among Young Internet Users.
Posiada doświadczenie w pracy z najmłodszymi na wielu płaszczyznach: odbyła m.in. szkolenie edukatora artystycznego dla dzieci organizowane przez lubelską Galerię Labirynt oraz prowadziła warsztaty dla dzieci w ramach Międzynarodowego Festiwalu Renesansu.

SZACHY

Akademicka Mistrzyni Województwa w Szachach. Wielokrotna uczestniczka turniejów szachowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej, włączając w to Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Europy.
Szachy to dla niej królewska gra, która stanowi wspaniały trening umysłu oraz rozrywkę. Z miłości do szachów oraz edukacji, wraz z Maciejem Koziejem, postanowiła stworzyć innowacyjny kurs “Language Through Chess”, którego celem jest nauczenie dzieci języka angielskiego przy pomocy szachów.
W ten sposób pragnie rozbudzić wśród najmłodszych pasję do szachów oraz nauki języków obcych, a także wspomóc intelektualny rozwój dzieci poprzez łączenie nauki ze świetną zabawą.

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Shares
Share This