Nauka języka obcego to złożony proces, wymagający stosowania różnorodnych
metod kształcenia. Ważne jest, by rozpocząć ją z takim podejściem, które pozwoli
nam uniknąć podstawowych błędów – a o te nietrudno przy braku planu lub praktyki.
Co zatem może mieć niekorzystny wpływ na efektywność uczenia się języków?

Niewyznaczanie sobie celów
Czy potrafisz określić cel swojej nauki języka obcego? Być może chcesz opanować
język w stopniu komunikatywnym lub przygotować się do egzaminu. Kiedy uczymy
się długoterminowo i bez konkretnego planu, łatwo nam zapomnieć, po co to robimy.
Dobrym rozwiązaniem może być wtedy wyznaczanie sobie mniejszych celów: do
końca miesiąca nauczyć się wyrażeń związanych z transportem, do końca wakacji
przeczytać powieść w języku angielskim, do końca roku poznać podstawowe czasy
gramatyczne.

Nauka słówek i gramatyki bez kontekstu
Uczenie się słówek wyjętych z kontekstu ma dwa zasadnicze wady – jest
niepraktyczne, bo nie pokazuje użycia danego wyrazu w zdaniu, a przez to także
trudniejsze, bo nie pomaga tworzyć dodatkowych związków skojarzeniowych. W
języku angielskim występują na przykład czasowniki frazalne (phrasal verbs), które
zmieniają znaczenie w zależności od użytego przyimka („look at” to „patrzeć”, ale już
„look for” oznacza „szukać”); znacznie łatwiej nauczyć się ich, gdy wiemy, w jakich
sytuacjach możemy je usłyszeć.

Pomijanie nauki fonetyki
Czy wiesz, że słowo „perfect” wymówione z akcentem na pierwszą sylabę jest
przymiotnikiem („doskonały”), ale już wypowiedziane z akcentem na drugą sylabę
będzie czasownikiem („doskonalić”)? Czy wiesz, że w brytyjskim angielskim z zasady
wymawia się głoskę „r” tylko wtedy, kiedy znajduje się przed samogłoską? Żeby
mówić poprawnie, trzeba dobrze poznać fonetykę języka obcego – potrzebna będzie
tu zarówno znajomość zasad, jak i osłuchanie się z melodią danego języka.

Unikanie mówienia w obcym języku
Z drugiej strony równie złym pomysłem jest unikanie wypowiadania się z obawy
przed popełnieniem błędów. Nie nauczymy się mówić w języku obcym, jeśli nie
będziemy ćwiczyć tej umiejętności, a to przecież jedna z podstawowych i kluczowych
kompetencji językowych. Wystarczy po prostu nie zakładać, że pierwsze próby muszą mieć idealne rezultaty. Z czasem i doświadczeniem na pewno zaczniemy
zauważać postępy.

Niestosowanie zdobytych umiejętności w praktyce
Najlepszym sprawdzianem zdobytych umiejętności jest zastosowanie ich w praktyce.
Często okazuje się, że pomimo opanowania materiału z podręcznika nie potrafimy
zrozumieć native speakera lub napisać maila w języku obcym. Dlatego ważnym
elementem edukacji językowej powinno być przełamywanie bariery między nauką
teoretyczną a praktyczną – na przykład ćwiczenia z nagraniami z płyt warto
uzupełniać słuchaniem podcastów czy serwisów informacyjnych .

Brak regularności
Jeśli nie będziemy powtarzać materiału, bardzo szybko go zapomnimy, niezależnie
od tego, jak wiele wysiłku włożyliśmy w jego przyswojenie miesiąc czy pół roku temu.
Znacznie ważniejsze w nauce języka będą regularne ćwiczenia i stopniowe
wyrabianie sobie nawyku. Dobrze jest traktować naukę nie jak trudne wyzwanie, ale
codzienny trening – nie chodzi o to, by pracować ciężej, ale wydajniej.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This