fbpx

REGULAMIN

 

V TURNIEJ SZACHOWY LINGUACHESS

Lublin, 27.04.2019

1.          CEL ZAWODÓW:

 • Popularyzacja szachów wśród
 • Podnoszenie umiejętności gry w

2.          ORGANIZATOR

 • LinguaChess Maciej Koziej

3.          TERMIN I MIEJSCE:

 • 27 kwietnia 2019 r. (sobota) godz. 10:00
 • Planowane zakończenie turnieju godz. 12:00
 • Lublin, ul. Długa 5 – parter, sala konferencyjna

4.          ZGŁOSZENIA:

Na adres mailowy: linguachess@gmail.com najpóźniej do 21 kwietnia 2019r, Kontakt telefoniczny pod numerem 695-036-174

5.          WPISOWE:

 • 30zł,
 • Płatne przelewem na numer konta:
 • Linguachess 23 1140 2004 0000 3002 7786 5858 tytułem „imię i nazwisko dziecka – turniej szachowy”
 • W przypadku zgłoszeń po terminie, wpisowe wzrasta o 10zł

6.          SYSTEM ROZGRYWEK:

 • System szwajcarski* na dystansie 5 rund.
 • Tempo gry: po 10 minut dla zawodnika na całą partię.
 • Oddzielna klasyfikacja chłopców i dziewcząt.
 • Oddzielna klasyfikacja dla dzieci w grupach do lat 6, do lat 8, do lat 10,
 • Organizator przewiduje utworzenie dodatkowych klasyfikacji turniejowych w grupach do lat 5, do lat 7, oraz do lat 9, w przypadku uczestnictwa większej ilości osób (minimum 3 uczestników w danej klasyfikacji wiekowej lub minimum 3 uczestników lub uczestniczek oddzielnie w grupie chłopców i dziewcząt).
 • W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decydują kolejno: średni Buchholz*, pełny Buchholz*.

Definicje znajdą Państwo w punkcie 10.

 • Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego

7.          NAGRODY:

 • Medale dla zwycięzców poszczególnych grup (miejsca 1-3)
 • Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.

8.          UWAGI DODATKOWE:

 • Łączna maksymalna liczba uczestników wynosi 36 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W trakcie zawodów dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
 • W sprawach nieujętych w regulaminie turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
 • Akceptując regulamin, uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
 • Akceptując regulamin, uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

9.          Pomocne definicje:

W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch zawodników stosuje się punktację pomocnicze

 • System szwajcarski

zawodnicy grają z zawodnikami mającymi taką samą ilość zdobytych punktów w danej rundzie.

2)     Średni Bucholtz

W tej punktacji pomocniczej sumuje się wszystkie punkty zdobyte przez przeciwników, z pominięciem rezultatów skrajnych, czyli przeciwników, którzy zdobyli największą i najmniejszą liczbę punktów.

3)     Pełny Bucholtz

W tej punktacji pomocniczej sumuje się wszystkie punkty zdobyte przez przeciwników.

10.      Ważniejsze zasady gry

 • Partię wygrywa zawodnik
  • który zamatuje króla przeciwka;
  • jeżeli przeciwnik przekroczy dozwolony czas do namysłu;
  • jeżeli przeciwnik wykona 2 nieprawidłowe posunięcia (np. zostawi króla pod biciem, zagra skoczkiem jak gońcem, zagra pionkiem na ukos jeżeli na szachownicy nie ma bicia )

2)     Należy wykonać ruch dotkniętą figurą oraz poinformować sędziego, jeżeli przeciwnik nie będzie chciał się ruszyć dotkniętą figurą.

 • Jeżeli zauważymy, że przeciwnik nie przestrzega zasad lub zwyczajnie niechcący się pomylił np. wykonując nieprawidłowe posunięcie
 • zatrzymujemy zegar szachowy;
 • podnosimy rękę do góry i czekamy na sędziego.
 • Na sali gry musi panować bezwględna cisza, zarówno w trakcie gry, jak i po jej zakończeniu, aby nie przeszkadzać pozostałym grającym

V Turniej szachowy Linguachess

Call Now Button

Pin It on Pinterest